Berichten

Spiraal

psychodramaspiraal
De psychodrama-spiraal is een grafische weergave van het pad dat gevolgd wordt in een klassiek psychodrama.
Een contract/overeenkomst (1) tussen de protagonist en de director wordt gevolgd door het ensceneren van het onderwerp (2). Meestal worden recente ervaringen of gevoelens die nu spelen in scène gezet.
De volgende scènes (3) gaan in de richting van wat er werkelijk speelt of wat ten grondslag ligt aan het gepresenteerde probleem (4). Door inzicht is het dan mogelijk om weer terug te keren naar wat er nu speelt (5). Dan is dan roltraining (6) mogelijk en/of een evaluatie van de beginvraag. Daarna volgen sharing en afsluiting (7).