Berichten

Sharing

De sharing vindt plaats aan het eind van de actie-fase. De groep vormt (weer) een cirkel met daarin opgenomen de protagonist. Groepsleden delen één voor één wat hen heeft geraakt of wat ze ervaren hebben aan het psychodrama. Vaak zijn dat eigen ervaringen die herkend worden.
Door het delen van de ervaringen zie je dat de protagonist ook voor de groepsleden werk heeft gedaan.
Interpretaties en advies aan de protagonist moeten worden vermeden omdat deze in de herstelfase nogal gevoelig is en het vaak niet goed mogelijk is om nieuwe informatie op te nemen. De protagonist heeft altijd eigen, zeer persoonlijke ontdekkingen en conclusies. Het is belangrijk deze te respecteren en niet te ontkennen of te overladen met adviezen en interpretaties. De bedoeling van de sharing is de verbinding met elkaar te maken door de eigen persoonlijke, gevoelsmatige ervaringen met elkaar te delen en zo weer ieders betrokkenheid te voelen.
De sharing is ook een mogelijkheid om medespelers te ontrollen en hen als groepslid hun plaats weer te laten innemen. Het sluiten van de gespeelde, aangenomen identiteit in het spel en het weer terugkeren naar de eigen persoonlijkheid en het weer binnenhalen van de projecties van de protagonist is niet alleen belangrijk maar noodzakelijk.