Berichten

Rolwisseling

rolwisseling (role reversal)
de rolwisseling, het aannemen en op zich nemen van de rol van een ander door:
eerst te imiteren: de gebaren, de fysieke houding en aanwezigheid, de spraak, woorden en toonhoogte, de manieren van de ander,
ten tweede de realiteit ervaren: gevoelens, gedachten en aannames van de ander
ten derde jezelf zien: door de ogen van de ander en te ervaren hoe de ander de relatie met jou ervaart.
Protagonisten die veel weerstand hebben de tegenspeler (bijvoorbeeld de geweldenaar) te spelen kunnen soms om te beginnen een derde rol wel spelen (bijvoorbeeld als getuige)