Berichten

Roltraining

Regelmatig moeten inzicht en catharsis worden gevolgd door specifieke roltraining. (bijvoorbeeld assertiviteit, ontspanning, problemen oplossen)

Roltraining kan ook inhouden dat bepaalde rollen worden uitgebreid of nieuwe rollen worden toegevoegd aan iemands rolrepertoire (denk aan bijvoorbeeld managementrollen of aan uitdagende rollen zoals “de heldere geest” of “het creatieve genie”. Die laatste rollen zijn een goede tegenspraak voor bijvoorbeeld de negatieve rollen zoals “vage nitwit” of “de criticaster”, die iemand zich in een eerdere fase van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling heeft verinnerlijkt.

Roltraining kan zeer goed ingezet worden bij mensen die niet genoeg zelfreflectie (kunnen) hebben door een geestelijke handicap of psychiatrische toestand. Zij kunnen een intra-psychisch psychodrama niet aan, maar wel oefenen met rollen en wensrollen.

In Nederland wordt roltraining wel “sociodrama” genoemd. Dit is een foute benaming omdat met sociodrama door Moreno iets anders bedoeld wordt.
Betere benaming is roltraining en/of interactietraining.

In enkele psychiatrische ziekenhuizen wordt dit wel toegepast.