Berichten

Regisseur van groep

Als leider van de groep zijn psychodramaturgen managers van het groepsproces, rekening houdend met interpersoonlijke relaties; uitgaande van het feit dat problemen beter opgelost kunnen worden in een sociale context dan in een privé setting.

Zij worden geholpen in hun rol als leider van de groep door kennis op het gebied van sociale psychologie, sociometrie, groepsdynamica, groepsprocessen, de stadia waarin een groep zich ontwikkelt, therapeutische factoren in groeps-psychotherapie en de verscheidene methoden in groepspsychotherapie.

Psychodramaturgen moeten de fundamenten van tijd en plaats kunnen organiseren. Zij moeten ook groepsnormen neerzetten over vertrouwe- lijkheid, lichamelijk contact, sociale contacten buiten de groep en verantwoordelijkheden tussen de groepsleden onderling.

Leider van de groep zijn houdt ook in: het koesteren van de doelen van de groep, het aanmoedigen van actieve deelname door alle groepsleden, het begeleiden van interactie en communicatie tussen hen en het verhelderen van de zich ontwikkelende relaties door gebruik van psychodramatechniek- en en door verbale interpretaties.

Maar volgens Moreno is de rol van director die van
” orchestrating, integrating, synthesizing, melting all the participants into a group”.