Berichten

Regisseur in vorm

Dit aspect van de rol van director is het (helpen) vormgeven van hetgeen de protagonist naar voren brengt. Dit vereist speciale kennis van theater en vormgevingstechnieken om er een esthetisch verantwoorde ervaring van te maken.
Dit betekent de protagonist bijstaan in het opzetten van de scène, de controle over plaats en actie van de spelers op het toneel, het inzetten en corrigeren van de dubbels, het bewaken van de precieze en juiste timing, de spanning in het spel werkbaar maken. Daarbij komen: de warming up tot iets, de ambiance en sfeer op het toneel: alles wat bijdraagt tot de juiste interpretatie, vormgeving en symbolische vertaling van de stroom van de protagonist. Een goede enscenering draagt bij aan betrokkenheid van de hele groep en kan zorgen voor een publiekscatharsis (zoals al beschreven en gedefinieerd door Aristoteles).
Volgens Moreno moeten psychodramaturgen altijd alert zijn om elke aanwijzing of leidraad die de protagonist laat zien (die een sleutel kan zijn tot een oplossing!) om te zetten in een dramatische actie.
Verder wordt van een psychodramaturg verwacht dat hij/zij de spontaniteit in de sessie vergroot door eigen enthousiasme, fantasie en het openstaan voor alles wat zich aandient. Ieder sessie is een avontuur in het leven van de protagonist. Goede directors zijn in staat het psychodramatische toneel een plek te maken waar alles kan plaatsvinden. Inclusief het onmogelijke.