Berichten

Hulpego

rollen van de auxilary ego (hulp ego)

Een hulpego (of in het Engels auxilary ego) is een groepslid of een co-trainer die helpt het psychodrama uit te werken. Een hulpego helpt de regisseur en de protagonist door informatie te geven uit de verschillende rollen.

Hij/zij doet dit door rollen aan te nemen: als stand-in, door te dubbelen, te spiegelen en te helpen bij rolwisselingen. En geeft expressie aan een rol van een andere persoon, een plaats, een gevoel of een object.

voordeel voor de groep:
Als groepsleden meedoen als hulpego in een psychodrama, maakt dit van een groepsbijeenkomst één van de meest dynamische en interactieve vormen van groepstherapie, waarbij groepscohesie en betrokkenheid bij het onderwerp sterk zijn.

voordeel voor de hulpego zelf:
Door actief te oefenen als hulpego kun je je persoonlijke rolrepertoire snel uitbreiden. Hierdoor groei je enorm als mens door de inzichten en het begrip van menselijke verhoudingen en de onderliggende motieven. Door het wisselen van de rollen vergroot je je eigen innerlijke ruimte en mogelijkheden.

de regisseur moet er slim mee omgaan:
Het inzetten van groepsleden als auxilaries vraagt een grote gevoeligheid en zorg van de regisseur / groepstherapeut om te verzekeren dat de groepsleden niet overdrijven of een rol/positie niet gebruiken om fantasieën over de groep en de spelende thema’s te manipuleren of herhalen.