Berichten

Enscenering

enscenering
Setting / opzetten van de scène / enscenering
De psychodramaturg moet een goed gevoel hebben voor vormgeving en het opzetten van een scène.

De werkvloer of het toneel heeft voldoende afstand van het publiek (het koor) om goed zicht te hebben op wat er plaatsvindt. De scène wordt gebouwd naar aanleiding van hetgeen de protagonist aangeeft, verankerd in tijd en plaats, waarbij scènes logisch aaneensluiten.
De scène kan met symbolen worden opgezet of meer realistisch.

Bijkomende zaken zoals bijvoorbeeld belichting, kleuren, geluid, sfeermakers kunnen bijdragen aan het contact wat de protagonist maakt met haar/zijn “materiaal”. Vaak is het niet nodig maar het draagt er zeker aan bij om de toeschouwers (het koor) meer bij het drama te betrekken.