Berichten

Cultural Conserve

Met de term “cultural conserve” duidde Moreno de cultureel bepaalde stereotype (groeps-)patronen en normeringen aan, die bepalen hoe een deelnemer van die cultuur zich dient te gedragen.
Hij zag het individu als een spontaan aspect voor universele verandering, die eenmaal in een groep, samen met anderen routines en patronen gaat vormen die een zekere duurzaamheid, bestendigheid en stabiliteit geven aan een anders chaotisch bestaan.
De andere kant van deze gang van zaken is dat hierdoor spontaniteit (wat inhoud de mogelijkheid je adequaat aan te passen aan nieuwe situaties) niet de juiste waarde krijgt toebedeeld en daardoor onderontwikkeld raakt. Hierdoor worden mensen onvrij en niet meer spontaan.
Moreno noemde psychodrama de “Techniek van de Bevrijding” omdat het de mogelijkheid in zich heeft om de negatieve effecten van de “cultural conserve” van onze maatschappij te neutraliseren.