Berichten

Acting in

Acting in gebruiken we als we duiden op een onbewuste herinnering die kan leiden tot bewust herinneren van vroege conflicten en ervaringen van tekort gedaan zijn, die nog actief zijn in je hoofd. Voor Moreno betekende psychodrama het uitproberen van nieuwe rollen, die resulteerden in een confrontatie tussen het vermijdingsprincipe en het realiteitsprincipe en daarna leidend van catharsis tot actie inzicht.
Het versterkende effect van een psychodramagroep op de emoties leidt tot een versnelde en scherpere cognitie.