Berichten

Actieanalyse / Processing

Processing is de engelse term voor het evalueren en analyseren van de weg die gevolgd is in een psychodrama. Het bespreken van dit proces is noodzakelijk voor mensen die zelf willen leren om psychodrama’s te leiden.

Het hoofddoel is het verbeteren van de professionaliteit van studenten in training. De student krijgt feedback vanuit de observaties van de trainer en de medestudenten.
Het verschil met een sharing is dat daarin de persoonlijke betrokkenheid met het onderwerp waar de protagonist aan werkte gedeeld kan worden en -soms daarmee de protagonist helpend- eigen inzichten gedeeld worden.

In een processing nemen we afstand van het onderwerp en kijken we naar de methode. Wat de leider heeft gedaan en waarom? Wat bracht beweging en opening en wat stopte het proces?
Er zijn vier verschillede invalshoeken waarop je naar een psychodrama kan kijken:
naar de vormgeving ( hoe en wat werd de vraag van de protagonist vorm gegeven?);
naar de persoonlijke begeleiding (wat had therapeutische waarde voor de protagonist en hoe begeleidde de leider dat);
naar het groepsproces (hoe was iedereen betrokken wat deed de leider om de betrokkenheid te vergroten en het psychodrama te laten dragen door de groep;
naar de persoonlijke scherpte, wijsheid en ervaring van de director: het vermogen om verantwoording af te leggen uit te leggen voor alle acties die plaatsvonden;
De analyse kan moeilijk en complex zijn omdat het enorm veel aspecten en details betreft. Als richtlijnen gelden: adequate observaties, identificatie, een juiste timing, interventies en verificatie van deze interventies.
Ook geldt de juiste inzet en echtheid van empathie en het op de juiste wijze inschatten en begrijpen van persoonlijke of interpersoonlijke fenomenen.