Soliloquy

soliloquy/ alleenspraak/ ‘t in zichzelf praten
Dit is een techniek om de protagonist zijn/haar gedachten en innerlijke dialogen te laten verbaliseren terwijl er wordt rondgewandeld op de werkvloer.
Buiten het feit dat de protagonist hiermee wordt geholpen om het innerlijke conflict naar buiten te brengen, (of een time out te nemen in een interactie) helpt het de regisseur en de groep om een helderder beeld en begrip te krijgen van het dilemma van de protagonist. Het leidt soms tot een helderder context en een oplossing voor een actie.
Door het rondlopen (en het stilstaan…) wordt het lichaams-geheugen aangesproken en komen niet vermoede gedachten, oplossingen en richtingen naar voren.