Wat is Psychodrama?

volgens de grondlegger
dr. J.L.Moreno

Psychodrama is een methode van (groeps)psychotherapie die is gedefinieerd door J.L.Moreno als:

“de wetenschap die de waarheid exploreert via dramatechnieken. Het handelt daarbij zowel om persoonlijke relaties als om individuele werelden.” (Who Shall Survive: J.L. Moreno 1953 p.81)

Psychodrama

de meest effectieve manier van leren

Psychodrama en leren

Psychodrama behoort tot de beste, meest effectieve manier van leren en is toepasbaar op het brede terrein van menselijke leer- en ontwikkelingsprocessen. Na onze opleiding ben je in staat in welke werksetting dan ook, een verdieping aan te brengen in het contact met cliënten en van binnenuit veranderingsprocessen op gang te brengen bij individuen en groepen. Je kan simpel tot de kern van iemands probleem doordringen. Je bent in staat om life-events spelenderwijs te onderzoeken en te kantelen. Je kan mensen coachen in alle variaties, verdieping aanbrengen en de bezieling van mensen blootleggen.

Moreno

interview met J.L.Moreno

Psychodrama

filosofie

Psychodrama filosofie

Psychodrama, zoals het ontwikkeld is door Jacob Moreno, is in de eerste plaats een zienswijze op menselijk gedrag. Psychodrama gaat ervan uit dat de mens een spontaan en creatief wezen is en mensen zich willen verwezenlijken binnen de context van hun situatie.

Dat wil zeggen: mensen passen zich niet domweg aan, maar vragen zich af wat zinvol is. Spontaniteit en creativiteit zorgen ervoor dat mensen zich altijd kunnen aanpassen aan nieuwe situaties of oude situaties in een ander perspectief kunnen krijgen.

Psychodrama ziet de mens ook als drager van een rol. De rol van student, hoogleraar, vader, dochter, werknemer, werkgever, huisvrouw, macho, partner, etc. Problemen kunnen ontstaan doordat een bepaalde rol niet kan worden ingenomen of bepaalde rollen niet in een persoon naast elkaar kunnen bestaan.

Als agogische en psychotherapeutische werkvorm / methode:
Psychodrama bevordert het vermogen van de deelnemers om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met situaties, met anderen èn met zichzelf om te gaan. Psychodrama is in essentie: deelnemers helpen om via het uitspelen van situaties tot een betere integratie te komen van gedragsimpulsen die verwarrend en ongewenst gedrag doen voortduren en creativiteit blokkeren.

Binnen de veilige context van een oefengroep wordt door precieze technieken op nauwkeurige wijze vorm gegeven aan de impulsen van de speler. De relatie tussen de impuls en het gedrag wordt hierdoor waarneembaar. In spel kan het gedrag bovendien zo vaak als nodig herhaald worden. Daardoor wordt het effect van het gedrag zichtbaar en ook voor de speler zelf een te vatten realiteit. Deelnemers kunnen experimenteren met oud en nieuw gedrag. De diverse technieken helpen hen om zich steeds zuiverder af te stemmen op hun wensen en de situaties waarbinnen zij deze wensen willen realiseren. Zij winnen daarmee opmerkelijk aan sociale en communicatieve vaardigheden.

© Copyright - Instituut voor Psychodrama