Prijzen en Voorwaarden

Prijzen en voorwaarden

Cursusgeld Opleidingen

MODULES

PSYCHODRAMA
Module van zes dagen € 995,-

SUPERVISIE
Individueel € 125,- per uur /
Groepssupervisie per dagdeel € 100,-

Tarieven gelden per 1-7-2016

Opleidingsbedragen zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het gaat om een opleiding tot een beroep.Ons instituut is vrijgesteld van BTW-heffing en ingeschreven in het register van de CRKBO.
Onze opleiding voldoet wat betreft zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid aan de gestelde eisen.

Algemene voorwaarden
Op alle activiteiten van Peter John Schouten Training en Begeleiding en het Instituut voor Psychodrama zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn per 15 juni 2015 aangepast en zijn op aanvraag beschikbaar.

Deze voorwaarden bevatten o.a.

Annuleringsregeling
Regelingen wat betreft betaling lesgelden
Ethische zaken
Klachtenregeling
Geschillenregeling
Vaststelling cursuslocatie
Copyright opleidingsartikelen
Klacht en Tuchtrecht
In de opleiding wordt gewerkt volgens de

Gedragsregels psychotherapie
Ethische code
Klacht- en Tuchtrecht
van de European Association for Psychotherapie,
(EAP website eap.org) die in Nederland vertegenwoordigd wordt door de

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
Geertestraat 2B,
3511 XE UTRECHT
Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur
030-273 38 34
Op nap-psychotherapie.com zijn betreffende documenten beschikbaar.

De hoofdopleider is ook volledig lid van de
Vereniging voor Psychodrama
Email: info@vvp.nl

Dientengevolge vallend onder de ethische code en (niet wettelijk-) tuchtrecht van deze vereniging.
Klachten kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de VVP.
Op de website vvp.nl staan de recente gegevens over de zittende bestuursleden.

© Copyright - Instituut voor Psychodrama