Opleiding Traumaseksuologie II

Najaar 2020:

 • Start: nog nader te bepalen

 • Lesdagen: zes dinsdagen

 • Tijden: 11:00 tot 18:00 uur

 • Plaats: regio Utrecht

 • Prijs: € 995,-

 • Aanmelden: vóór 1 juli 2020

  Condities:

 • Toelatingseis: HBO niveau (of: HBO-levenservaring)

 • Deelname na behalen certificaat Traumaseksuologie I

 • Garantie: diepgang, leerzaam, plezier, indrukwekkend!

  Lesdata:

Dinsdagen:

nog nader vast te stellen

Module Traumaseksuologie ll

Psychische dwarslaesie, Traumaseksualteit en Psychodrama

Je hebt de Pro-cursus of Traumaseksuologie l gevolgd. Deze opleiding is nu het vervolg op deel l. Daar is gebleken dat het persoonlijke seksuele trauma van deelnemers nog vaak een grote rol speelde en voorrang nam. Dat was en is ook nodig om seksueel misbruik ten volle bewust te worden en te begrijpen. De geboden theorie bracht de deelnemers meer in contact en daarmee begon de uitdieping van hun eigen seksuele trauma. Het was vaak moeilijk om te onderkennen dat zelfs in de uithoeken van je persoonlijkheid residu van misbruik te vinden is.

In deel II komt de focus meer en meer op het verwerkingsproces te liggen en de hulp die je met psychodramamodellen en technieken kan bieden aan je cliënten.

We bieden in dit vervolg een combinatie aan van drie onderdelen.

Verdieping van de kennis over Traumaseksuologie, supervisie op het werk met cliënten m/v met onverwerkte seksueel misbruik ervaringen en oefenen met het toepassen van psychodramatechnieken / modellen. Het is hierbij niet te vermijden dat we onszelf weer tegenkomen. De theorie uit het boek Traumaseksualiteit is ons uitgangspunt en ervarend leren ook nu weer onze methode.

De lessen worden ondersteund door online studiemateriaal, toetsen, video.

Deelnemers die aan de eindvoorwaarden voldoen een Certificaat van deelname downloaden van de Psychodrama Campus website.

De totale studiebelasting is in totaal 100 SBU.
Naast de opleidingsdagen is er tijd nodig voor reflectie, verslaglegging en opdrachten.

De voertaal van de opleiding is Nederlands.

De opleiding heeft het niveau van HBO+.
Instapniveau; afgeronde Traumaseksuologie I
of gelijkwaardig door examen of supervisie

Erkenning door NVPA, NAP, NFG

Docenten

Peter John Schouten

Peter John Schouten

directeur / hoofdopleider
Loes Stolker

Loes Stolker

opleider / supervisor