Opleiding Traumaseksuologie I

Voorjaar 2020:

 • Start: 3 maart 2020

 • Lesdagen: zes dagen

 • Tijden: 11:00 tot 18:00 uur

 • Plaats: Houten

 • Prijs: € 995,-

 • Aanmelden: vóór 15 februari 2020

  Condities:

 • Toelatingseis: HBO niveau (of: HBO-levenservaring)

 • Garantie: diepgang, leerzaam, plezier, indrukwekkend!

  Lesdata:

dinsdagen:
3, 17 en 31 maart
14 en 28 april
12 mei en 26 mei (reservedag)

Geef je tijdig op, er is een grote vraag naar deze opleiding.

Module Traumaseksuologie & Psychodrama I

Opleiding hulpverlenen aan mannen en vrouwen die als kind seksueel zijn misbruikt. Gepaste en adequate hulp bieden aan mensen met seksueel misbruik ervaringen. Een opleiding voor mannen / vrouwen die hun expertise willen uitbreiden met kennis over en vaardigheden met deze doelgroep. De opleiding is bedoeld voor mensen die met mensen werken. Tot op heden waren de deelnemers werkers in de GGZ of maatschappelijke dienstverlening, geestelijk verzorgers, alternatieve hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
Regelmatig krijgen wij vragen van mensen die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten om anderen te helpen met het verwerken van seksueel misbruik. Ook deze groep kan deelnemen. Er is te weinig waarlijke kennis en deskundigheid op dit gebied bij betrokkenen zelf en in de reguliere hulpverlening.

Was in het verleden de focus meer op mannelijke slachtoffers als ‘vergeten doelgroep’, in de praktijk blijkt in de kern geen verschil te zijn in de opgelopen schade voor vrouwen of mannen.

De opleiding is gebaseerd op de theorie uit de boeken “Traumaseksualiteit”  en “Traumaseksuologie en Psychodrama” (verschijnt begin 2020) door Peter John Schouten.

Traumaseksuologie is de wetenschap die zich richt op kennis rondom de paradoxale combinatie van een schokkende ervaring die verbonden is met seksualiteit.

De combinatie van onze eigen methodiek en psychodrama-technieken maakt deze cursus uniek en bijzonder waardevol in het werken met deze doelgroep.

We hebben een bijzonder programma waarin we diepgaand kijken naar de schade en de gevolgen van seksueel misbruik met onze unieke traumaseksuologische bril. We hebben wel dertig methoden en modellen voor begeleiders om te werken aan herstel van de geschade innerlijke structuur. Onderwerpen die aan de orde komen: de verloren seconde, traumaseksualiteit, psychische dwarslaesie, levensbewegingen na seksueel misbruik, houding en begeleiding, psychodrama, het huis van herstel, de vragenlijsten en onderzoek. Je leert werken met een aantal basisopstellingen o.a. aan de geschade  innerlijke structuur.

Online zijn de vragenlijsten Traumaseksualiteit, Psychische Dwarslaesie en Verwerkingsproces  te vinden.

Deze worden gebruikt als studiemateriaal.

Zie traumaseksualiteit.nl

Deelnemers die aan de eindvoorwaarden voldoen ontvangen een certificaat van deelname.

De totale studiebelasting is in totaal 100 SBU.
Naast de opleidingsdagen is er tijd nodig voor reflectie, verslaglegging en opdrachten.

De voertaal van de opleiding is Nederlands.

De opleiding heeft het niveau van HBO+.

Erkenning door NVPA, NAP, NFG

Docenten

Peter John Schouten

Peter John Schouten

directeur / hoofdopleider
Loes Stolker

Loes Stolker

hoofdopleider
Andere opleiders

Andere opleiders

traumaseksuologen