Psychodrama II de Groep

2018:

 • Start:

 • Lesdagen: zes dagen

 • Tijden: 10:00 tot 17:00 uur

 • Plaats: Cothen

 • Prijs: € 995,-

 • Aanmelden: Niet meer mogelijk

  Condities:

 • Toelatingseis: HBO niveau (of: HBO-levenservaring)

 • instapniveau module basics

 • Garantie: diepgang, leerzaam, plezier, indrukwekkend!

  Lesdata:

aanmelden voor deze module is niet meer mogelijk

Module Psychodrama II de Groep

Voor degenen die de zesdaagse Korte Opleiding Psychodrama (de basics) hebben gevolgd is er de mogelijkheid om verder te gaan in deze vervolgmodule. Door steeds een module te volgen sprokkel je een hele basisopleiding bij elkaar!  (Een hele basisopleiding is dertig dagen, een examen in een duo en een scriptie schrijven)

Psychodrama is interessant voor iedereen die mensen begeleidt. Het is de mooiste vorm van psychotherapie / psychetherapie, die in alle werksituaties toepasbaar is. Psychodrama is bovendien de meest effectieve manier van leren: leren doordat je zelf doet en zelf ervaart. Werken met psychodrama betekent meer plezier en echte betrokkenheid. Je creëert leerervaringen die beklijven.

Deze zesdaagse module (II)
Sociometrie, sociodrama en groeps(psycho-)therapie.

In deze module is de focus op de mens als groepsdeelnemer en op je persoonlijk leiderschap in groepen.

Je weet aan het eind van de studieperiode wat sociometrie is en hoe je werkt met groepscohesie, groepsthema’s en -conflicten. Met psychodrama werken we aan een verdieping in je regisseurschap. Scherpte,  durf en lef, conflicten hanteren. Patroonmatigheden verbinden aan momenten uit het verleden van de protagonist. Vormgeven aan deze momenten. Spanning opbouwen en inzetten voor heling van individu en groep.

Instapniveau: verklaring Psychodrama Basics-1 of zelfde niveau

minimaal 8 deelnemers
begeleiders: Peter John Schouten en Loes Stolker

garantie: leerzaam, plezier, indrukwekkend!
geef je op via het contactformulier

Online

De lessen worden ondersteund door online studiemateriaal, toetsen, video.

Certificaat

Deelnemers die aan de eindvoorwaarden voldoen een Certificaat van deelname downloaden van de Psychodrama Campus website.

Studiebelasting

De totale studiebelasting is in totaal 100 SBU.
Naast de opleidingsdagen is er tijd nodig voor reflectie, verslaglegging en opdrachten.

Taal

De voertaal van de opleiding is Nederlands.

Niveau

De opleiding heeft het niveau van HBO+.

Het gevolgd hebben van de module Psychodrama I basics en/of gelijkwaardig is een vereiste.

Erkenning

Erkenning door NVPA, NAP, NFG

Docenten

Peter John Schouten

Peter John Schouten

directeur / hoofdopleider
Loes Stolker

Loes Stolker

opleider / supervisor