Maximizing / versterken en uitvergroten

maximizing / versterken en uitvergroten
Protagonisten met veel weerstand krijgen vaak instructies om hun tegenwerking uit te vergroten. Op zulke momenten controleert de psychodramaturg de relatie door het symptoom paradoxaal voor te schrijven. De protagonist wordt gevraagd zijn/haar blokkades en/of houding van onverschilligheid te overdrijven.
Bijvoorbeeld een protagonist die alles op een cognitieve manier benadert, kan de instructie krijgen in een bepaalde periode alleen intellectuele praatjes te gebruiken. Of een theatrale protagonist die instructies krijgt alles te dramatiseren en niet-authentiek gedrag uit te vergroten.

Door het uitvergroten van de manier waarop zij hun weerstand uitvoeren, leren protagonisten hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. Dit heeft een verhoogde mogelijkheid om te veranderen tot gevolg.

Het idee achter deze strategie is dat wie weerstand kan opbouwen deze ook weer af kan breken. De genezing hierbij is dat de protagonist zelf het initiatief kan nemen voor de verandering.