Interactiedrama

Het interactie-drama is als eerste genoemd door Nand Cuvelier. Hij maakte onderscheid tussen een psychodrama waarin intra-psychische onderwerpen worden uitgewerkt en een interactiedrama waarin interpersoonlijke zaken worden uitgewerkt.
Het is goed om dit onderscheid te maken omdat een interactie-drama iets eenvoudiger uit te voeren en te regisseren is. Hoewel in een psychodrama- sessie het intra-psychische en het interpersoonlijke elkaar kunnen afwisselen is het goed om bij bepaalde doelgroepen of in bepaalde trainingen de regie te beperken tot simulaties van werkelijke gebeurtenissen in een interactie-drama.
Het leiden van een intra-psychisch psychodrama vereist een goede scholing omdat het de interne structuur van mensen beïnvloed. De regisseur moet weten wat hij/zij doet.