Dubbelen

Het dubbelen in psychodrama wordt gedaan door één of meerdere groepsleden of de hulp van de regisseur.
Het dubbelen gebeurt door in de nabijheid van de protagonist te gaan staan en fysiek waar te nemen wat de protagonist voelt en denkt. Doordat de dubbel niet helemaal de plaats inneemt van de protagonist kan deze meestal verwoorden wat deze voelt en denkt, maar zelf niet onder woorden kan brengen. De dubbel gedraagt zich als een ondersteunende vriend(in).

De dubbel is altijd inzetbaar maar is speciaal van nut als de protagonist vast lijkt te zitten en geen enkele mogelijkheid ziet om iets te doen of een volgende stap te zetten.

Het dubbelen betrekt de groep meer bij het proces van de protagonist en zorgt voor een mogelijkheid meer contact en ondersteuning te voelen met name bij moeilijke situaties uit het verleden waar isolement een onderdeel van was.