Bericht over de opleidingen

Over onze opleidingen Psychodrama

stadiumSeptember 2018
Op dit moment starten we geen nieuwe modules die opleiden tot de basisopleiding psychodrama. De nu nog aangeboden modules III (Leiderschap) en IV (Vormgeving en Analyse) zijn bedoeld voor studenten die al in opleiding zijn en hun opleiding willen afronden. Dit is voorlopig de laatste mogelijkheid om af te studeren.

We bieden nog wel modules in Traumaseksuologie (I, II en III) aan. Psychodrama is wel altijd onderdeel van deze opleidingen. Module Traumaseksuologie III leidt op tot het examen Traumaseksuoloog CP (nieuw!)

 

Start Traumaseksuologie I – 15 januari 2019

Traumaseksuologie I
Opleiding hulpverlenen aan mannen en vrouwen die als kind seksueel zijn misbruikt. Gepaste en adequate hulp bieden aan mensen met seksueel misbruik ervaringen. Een opleiding voor mannen / vrouwen die hun expertise willen uitbreiden met kennis en vaardigheden met deze doelgroep. De opleiding is bedoeld voor hulpverleners. Tot op heden waren de deelnemers werkers in de GGZ of maatschappelijke dienstverlening, geestelijk verzorgers, alternatieve hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

 

De opleiding is gebaseerd op de theorie uit het boek “Traumaseksualiteit” door Peter John Schouten.

De data zijn: dinsdagen: 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 19 maart, 2 april en 16 april (reservedatum)

Zie meer onder opleidingen