Artikelen door

Dubbelen

Het dubbelen in psychodrama wordt gedaan door één of meerdere groepsleden of de hulp van de regisseur. Het dubbelen gebeurt door in de nabijheid van de protagonist te gaan staan en fysiek waar te nemen wat de protagonist voelt en denkt. Doordat de dubbel niet helemaal de plaats inneemt van de protagonist kan deze meestal […]

Cultural Conserve

Met de term “cultural conserve” duidde Moreno de cultureel bepaalde stereotype (groeps-)patronen en normeringen aan, die bepalen hoe een deelnemer van die cultuur zich dient te gedragen. Hij zag het individu als een spontaan aspect voor universele verandering, die eenmaal in een groep, samen met anderen routines en patronen gaat vormen die een zekere duurzaamheid, […]

Contract maken

Het vaststellen van waar, waarom en aan welk onderwerp een persoon wil werken wordt helder in een oriënterende fase. In een groep gaat een proces van keuze in gang: van wie er wil werken? Dit is een proces waarin duidelijk wordt wat op dat moment het focaal thema is van de groep en welk groepslid […]

Cognitief inzicht / actie inzicht

Inzicht in psychodrama gaat, in tegenstelling tot sommige klassieke psychoanalytische methoden, niet door verbale duidingen maar door uitspelen. Actie-inzicht is het resultaat van verschillende vormen van leren: via het lichaam, cognitie of catharsis in het spel. Psychodramaturgen faciliteren nieuwe inzichten door middel van dubbelen, rolwisseling of andere psychodrama-technieken om integratie van het emotionele, het cognitieve, […]

Closure / afronding / afsluiting

Een goede afronding van een psychodrama is belangrijk voor de protagonist. De afsluiting-scènes die voor de ene protagonist waardevol zijn, kunnen voor een andere protagonist niets betekenen. Iedere protagonist moet op een heel eigen persoonlijke wijze conclusies trekken uit de zojuist ondernomen therapeutische ontdekkingsreis. Voorbeelden van wat nog nodig kan zijn voor de protagonist om […]

Catharsis

“Zuivering (reiniging, loutering) van gevoelens in emoties door een ervaring die uitgevoerd wordt door anderen, met name in drama/toneel” (Aristoteles, Poëzie 6). In psychodrama wordt de catharsis niet gezien als een einde op zichzelf maar als een betekenis geven aan een einde. Moreno verruimde de oorspronkelijke etymologische betekenis van catharsis door niet alleen het loskomen […]

Bibliodrama /relidrama

Bibliodrama is een heel bijzondere werkvorm aan de hand van verhalen. In het woord ‘bibliodrama’ refereert ‘biblio’ aan ‘boek’ en ‘drama’ aan spel. Bibliodrama is dus een spelvorm rond boeken of verhalen. Bibliodrama wordt over het algemeen in groepen ‘gespeeld’. Deelnemers in de bibliodrama-groep verkennen samen een verhaal. Dit kan een overbekend verhaal of juist […]

Autopsychodrama

In psychodrama kunnen we zaken in werking zetten door een scène op te bouwen. We krijgen hierdoor contact met het onderwerp wat speelt bij de protagonist. Een auto-psychodrama is persoonlijke scène die altijd bij de protagonist in werking is. Een simpel voorbeeld is altijd als eerste aan de beurt willen zijn of altijd iets willen […]

Antagonist

De antagonist is de tegenspeler van de protagonist. In de antagonisten-rol zit vaak het antwoord verscholen waar de protagonist naar op zoek is. Het dualisme in de protagonist, de tegenstrijdigheid waarvoor een oplossing nog niet gevonden is, wordt in een psychodrama bij de opstelling van deze tegenspeler steeds duidelijker. Het kan een innerlijke strijd zijn […]

Acting in

Acting in gebruiken we als we duiden op een onbewuste herinnering die kan leiden tot bewust herinneren van vroege conflicten en ervaringen van tekort gedaan zijn, die nog actief zijn in je hoofd. Voor Moreno betekende psychodrama het uitproberen van nieuwe rollen, die resulteerden in een confrontatie tussen het vermijdingsprincipe en het realiteitsprincipe en daarna […]