Artikelen door

Ontrollen

ontrollen In de sharing is ook een mogelijkheid om medespelers te ontrollen en hen als groepslid hun plaats weer te laten innemen. Het sluiten van de gespeelde, aangenomen identiteit in het spel en het weer terugkeren naar de eigen persoonlijkheid en het weer binnenhalen van de projecties van de protagonist is niet alleen belangrijk, maar […]

Monodrama

Een monodrama is een psychodrama met twee deelnemers: de protagonist en de therapeut. De therapeut kan allerlei rollen spelen en met terzijdes het proces met de protagonist bespreken. Als de protagonist een hoge weerstand heeft, kan het confronterend, edoch zeer heilzaam werken, een rolwisseling met de regisseur te doen. De cliënt ziet zo zijn eigen […]

Maximizing / versterken en uitvergroten

maximizing / versterken en uitvergroten Protagonisten met veel weerstand krijgen vaak instructies om hun tegenwerking uit te vergroten. Op zulke momenten controleert de psychodramaturg de relatie door het symptoom paradoxaal voor te schrijven. De protagonist wordt gevraagd zijn/haar blokkades en/of houding van onverschilligheid te overdrijven. Bijvoorbeeld een protagonist die alles op een cognitieve manier benadert, […]

Lege stoel

Een lege stoel kan een vervanger zijn voor een abstract persoon, een plaats, een symbool of ding. In het algemeen helpt een lege stoel de protagonist contact te maken met waar de stoel voor staat en kan deze gevoelens en woorden losmaken die nodig zijn voor het proces van de protagonist. De plaats in de […]

Koor

het Koor In psychodrama noemen we de groepsleden die geen protagonist zijn de koorleden, het koor. Grieks: chorus. In het Griekse Theater verwoord het koor enz Het koor kan in grote mate het gespeelde psychodrama “dragen”

Interactiedrama

Het interactie-drama is als eerste genoemd door Nand Cuvelier. Hij maakte onderscheid tussen een psychodrama waarin intra-psychische onderwerpen worden uitgewerkt en een interactiedrama waarin interpersoonlijke zaken worden uitgewerkt. Het is goed om dit onderscheid te maken omdat een interactie-drama iets eenvoudiger uit te voeren en te regisseren is. Hoewel in een psychodrama- sessie het intra-psychische […]

Hulpego

rollen van de auxilary ego (hulp ego) Een hulpego (of in het Engels auxilary ego) is een groepslid of een co-trainer die helpt het psychodrama uit te werken. Een hulpego helpt de regisseur en de protagonist door informatie te geven uit de verschillende rollen. Hij/zij doet dit door rollen aan te nemen: als stand-in, door […]

Regisseur van groep

Als leider van de groep zijn psychodramaturgen managers van het groepsproces, rekening houdend met interpersoonlijke relaties; uitgaande van het feit dat problemen beter opgelost kunnen worden in een sociale context dan in een privé setting. Zij worden geholpen in hun rol als leider van de groep door kennis op het gebied van sociale psychologie, sociometrie, […]

Enactment

enactment / omzetten in actie In een psychodrama worden deelnemers aangemoedigd om hun innerlijke wereld en hun ervaringen met anderen door dramatisering, rollenspel en zelfexpressie te laten zien. Door iets in een in scène neer te zetten of te laten zien wordt dit duidelijker dan met woorden alleen. Veel psychodramaturgen geloven dat de speciale mogelijkheden […]

Droomdrama

Vaak zegt men nu: dromen zijn bedrog. Maar er was een tijd dat dromen als een bron van waarheid en wijsheid werden gezien. In en achter dromen ontdekken we misschien licht en inzicht. In een droomdrama speelt de protagonist een droom uit. Het droomdrama bestaat uit twee lagen: de eerste is de activiteit voor de […]