Artikelen door

Soliloquy

soliloquy/ alleenspraak/ ‘t in zichzelf praten Dit is een techniek om de protagonist zijn/haar gedachten en innerlijke dialogen te laten verbaliseren terwijl er wordt rondgewandeld op de werkvloer. Buiten het feit dat de protagonist hiermee wordt geholpen om het innerlijke conflict naar buiten te brengen, (of een time out te nemen in een interactie) helpt […]

Sociometrie

sociometrie Sociometrie is een methode van vergelijkend sociaal onderzoek. Het gebruikt verbale en visuele methoden om overeenkomsten, verbindingen en verschillen tussen individuen in groepen in kaart te brengen. De vroege methoden van Sociometrie die in 1935 door Moreno werden gepubliceerd zijn de meest breed erkende aspecten van Moreno’s hele werk. lndien er in een groep […]

Sociodrama

sociodrama Een sociodrama is een psychodrama waarin universele rollen zoals vader, moeder, leerling, man of symbolen gespeeld worden door een groep mensen

Sharing

De sharing vindt plaats aan het eind van de actie-fase. De groep vormt (weer) een cirkel met daarin opgenomen de protagonist. Groepsleden delen één voor één wat hen heeft geraakt of wat ze ervaren hebben aan het psychodrama. Vaak zijn dat eigen ervaringen die herkend worden. Door het delen van de ervaringen zie je dat […]

Enscenering

enscenering Setting / opzetten van de scène / enscenering De psychodramaturg moet een goed gevoel hebben voor vormgeving en het opzetten van een scène. De werkvloer of het toneel heeft voldoende afstand van het publiek (het koor) om goed zicht te hebben op wat er plaatsvindt. De scène wordt gebouwd naar aanleiding van hetgeen de […]

Rolwisseling

rolwisseling (role reversal) de rolwisseling, het aannemen en op zich nemen van de rol van een ander door: eerst te imiteren: de gebaren, de fysieke houding en aanwezigheid, de spraak, woorden en toonhoogte, de manieren van de ander, ten tweede de realiteit ervaren: gevoelens, gedachten en aannames van de ander ten derde jezelf zien: door […]

Roltraining

Regelmatig moeten inzicht en catharsis worden gevolgd door specifieke roltraining. (bijvoorbeeld assertiviteit, ontspanning, problemen oplossen) Roltraining kan ook inhouden dat bepaalde rollen worden uitgebreid of nieuwe rollen worden toegevoegd aan iemands rolrepertoire (denk aan bijvoorbeeld managementrollen of aan uitdagende rollen zoals “de heldere geest” of “het creatieve genie”. Die laatste rollen zijn een goede tegenspraak […]

Regisseur in vorm

Dit aspect van de rol van director is het (helpen) vormgeven van hetgeen de protagonist naar voren brengt. Dit vereist speciale kennis van theater en vormgevingstechnieken om er een esthetisch verantwoorde ervaring van te maken. Dit betekent de protagonist bijstaan in het opzetten van de scène, de controle over plaats en actie van de spelers […]

Protagonist

De naam “protagonist” komt van de oude Grieken. In hun cultuur noemde men de hoofdpersoon in een toneelstuk Protagonist. Het is het belangrijkste karakter verbonden aan het hoofdthema van een verhaal. Uit het woordenboek: “Iemand die strijdt voor een prijs, een acteur. De leidende karakters in een toneelstuk, verhaal, strijd, etc. “ In psychodrama is […]

Processing

processing / analyse van de actie Processing is de engelse term voor het evalueren en analyseren van de weg die gevolgd is in een psychodrama. Het bespreken van dit proces is noodzakelijk voor mensen die zelf willen leren om psychodrama’s te leiden. Het hoofddoel is het verbeteren van de professionaliteit door feedback vanuit de observaties […]